અવતરણો

જરાક બુદ્ધિવાળા મુર્ખ વધુ તકલીફ આપે છે. – ફ્રેંચ કહેવત

ત્રણ માણસો એક વાતને ખાનગી રાખી શકે છે, જો તેમાંનાં બેનાં મ્રુત્યુ થઈ ગયા હોય તો. – બેન્જામિન ફ્રેંકલિન

મુર્ખ મોં બંધ રાખે તો તેની ગણત્રી પણ હોશિયારમાં થઈ જાય છે. – યહુદી કહેવત

ઇશ્વર ગરીબોને પ્રેમ કરે છે, પણ મદદ પૈસાદારોને કરે છે. – ચંદ્રકાંત બક્ષી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s