લિંકન તો મુર્ખ છે.. જણકલ્યાણ – અંક April-2ooo માંથી

એક દિવસ કોઇ પૈસાદાર માણસે લાગવગ લગાડીને પ્રેસિડન્ટ લિંકન પાસે કોઇ લશ્કરનાં અધિકારીની બદલી માટેનો હુકમ લખાવી લીધો. પેલો પૈસાદાર માણસ ખુશ થઇ ગયો અને પ્રેસિડન્ટનો હુકમ લઇને એનાં સચિવ સ્ટોન્ટન પાસે ગયો.

સ્ટોન્ટને જોયું કે આ હુકમ લખીને લિંકને ગંભીર ભુલ કરી હતી. તેથી તેણે કહ્યું કે, ‘આ બદલી નહીં થાય.’

પેલા માણસે કહ્યું કે, ‘લિંકનનો હુકમ છે ને ?’

સ્ટોન્ટને કહ્યું કે, ‘લિંકન તો મુર્ખ છે.’ એટલે પેલો માણસ પાછો લિંકન પાસે ગયો અને સ્ટોન્ટને કહેલાં શબ્દો તેણે લિંકનને કહી સંભળાવ્યા. આવા અપમાનજનક શબ્દથી લિંકનની જગ્યાએ કોઇ બીજુ હોત તો સ્ટોન્ટનને ધમકાવી નાખેત, પણ એથી ઉલ્ટુ, લિંકને કહયું કે, ‘જો સ્ટોન્ટને કહ્યું હોય કે લિંકન મુર્ખ છે તો મુર્ખ હોઇશ જ; કારણ કે સ્ટોન્ટન લગભગ દર વખતે સાચો જ હોય છે. હું એને મળીશ અને આ બાબત સમજી લઇશ.

એ પછી લિંકને પોતાનો આ નિર્ણય રદ કર્યો.  http://sites.google.com/site/dipmoti

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s