વિજય, એક વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા – સ્વેટ માર્ડન

વિજયને પ્રાપ્ત કરવાનો સૌથી પ્રથમ તબક્કો વિજયનો માર્ગ નક્કિ કરવાનો હોય છે. ક્યે માર્ગે સફળતા મળશે એ વિચારવું જોઇએ. બીજો તબક્કો કાર્યરત થવાનો છે. કાર્ય વિના સિધ્ધિ મળતી નથી. બુધ્ધિપુર્વક કાર્ય કરવું જોઇએ. ત્રીજો તબક્કો છે, જે કાર્ય કર્યું હોય તેની ચકાસણી કરવાનો. જો સુધારાની જરુર પડે તો તેમ કરવું જઇએ. આ તબક્કા પુરા થાય એટલે અવશ્ય સફળતા મળશે જ. આ તબક્કાઓને વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે.

My Other Gujarati Web – http://sites.google.com/site/dipmoti

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s