સારો વિચાર – પ્રતિભા કોટેચા

થોરો નામનાં સંત (વિચારક, લેખક) થઇ ગયાં.

એક દિવસ શિષ્યોએ કહ્યું, ‘ગુરુદેવ, આખા જીવનમાં અણુ જેવડી પણ ભૂલ આપનાથી થયેલી નથી. એ અમે જોયું છે, એનું રહસ્ય શું?’

ગુરુદેવ કેવો સુંદર જવાબ આપે છે. જેની સાથે સતત સુંદર વિચાર હોય એ જ આવો જવાબ આપી શકે. ‘રહસ્ય જેવું કશું છે જ નહિ – બહુ સરળ વાત છે. મેં મારા મનમાં ખરાબ વિચારોને ક્યારેય પ્રવેશવા દીધો નથી અને અજાણ રીતે મારા આંતરમનમાં જો કુવિચાર પ્રવેશે તો તેને તુરત જ ભાગવું પડે છે.’ સંત થોરોએ જણાવ્યું અને કહ્યું, ‘ખરાબ વિચાર જ ખરાબ કર્મને જન્મ આપે છે. મનમાં ખોટો વિચાર આવતા રોકો તો તમે ખોટું કામ નહિં કરો.’ માણસ સારું વિચારી શકતો હોય, તો વિચાર જેવો સારો કોઇ સોબતી નથી. ‘જેની સાથે સુંદર વિચાર હોય છે તે કદી પણ એકાંતમાં હોતો નથી.’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s