અવતરણો

ગરીબ માણસ હંમેશાં સ્વાદિષ્ટ ભોજન જ કરતો હોય છે. કારણ કે તેની ભૂખ જ તેનાં ભોજનમાં સ્વાદ ઉત્પન કરે છે અને આ ભૂખ તો ધનવાનો માટે હંમેશાં દુર્લભ જ હોય છે. – વિદુર નીતિ

ઘોડો, હથિયાર, જ્ઞાન, વીણા, વાણી, પુરૂષ અને સ્ત્રી, સારા માણસને મળતાં યોગ્ય, અને ખરાબ માણસને મળતાં અયોગ્ય બને છે. — હિતોપદેશ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s