મિંડાની કરામત

માત્ર શબ્દો જ આપ્યા છે. અહિં અર્થ નથી આપતો. અર્થની આપને ખબર જ હશે.

રજ – રંજ, સત – સંત, ચિતા – ચિંતા, જપ – જંપ, બગલો – બંગલો, કદ – કંદ, ઉદર – ઉંદર, વાસ – વાંસ, મદ – મંદ, બાગ – બાંગ, વદન – વંદન, જગ – જંગ.

આવા બીજા પણ શબ્દો છે… શોધતા રહેશો…..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s