હબસી અને ગાડીવાળો – કાકાસાહેબ કાલેલકર

એક દિવસે એક હબસીને જલદી જલદી સ્ટેશને પહોંચી ગાડીમાં જવું હતું. એક ઘોડાગાડીવાળાને પાસે બોલાવી એણે કહ્યું, ‘મને તરત જ સ્ટેશન પહોંચાડ. – ગાડીમાં મારે જવું છે. જે માગીશ તે ભાડુ આપીશ, પણ તું મને જલદી સ્ટેશને પહોંચાડ.’
ગાડીવાળો ગોરો હતો. એણે કહ્યુ, ‘અરે ભાઇ, સ્ટેશન લઇ જવામાં મને કશો વાંધો નથી; મારે તો મારા ભાડા સાથે કામ છે! પણ હું તમને મારી ગાડીમાં કઇ રીતે બેસાડું ? જો આ અમારા ગોરા લોકો દેખી જાય કે હું એક હબસીને મારી ગાડીમાં લઇ જાઉં છું, તો આજથી જ બધા મારો બહિષ્કાર કરે અને મારો તો રોટલો જ ટળી જાય! અને આ બીજા ગાડીવાળાઓ પણ મને નાત બહાર મુકી દે! હું બધી મુશ્કેલીઓનો સામાનો કરવાં તૈયાર છું, પણ સામાજીક બહિષ્કાર સહન કરવાની આપણી તૈયારી નથી! માફ કરજો; હું તમને ગાડીમાં નહી બેસાડી શકું.’
પણ પેલાં હબસીને તો કોઈપણ રીતે મુકરર સમયે ગાડી ઉપર (સ્ટેશને) પહોંચવું જ હતું. બીજી ગાડી મેળવવાનું કઠીન હતું… ત્યારે હવે કરવું શું?
જેઓ દબાયેલા હોય છે, જેમને હંમેશાં સામાજિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે, તેમની જીવનશક્તિ કાંઇક વધુ વિકસેલી હોય છે. મુશ્કેલીનાં અનેક પ્રસંગોનો સામનો કરતાં કરતાં એમનાંમાં કાંઇક ને કાંઇક વિશેષ સૂઝ-સમજ આવી જ જાય છે.
હબસીએ અત્યંત નમ્રતાથી એને કહયું, ‘ ચિંતા કરવાનું કાંઇ કારણ નથી; તમે ડરશો નહીં. તમે ગાડીની અંદર બેસી જાઓ અને હું ગાડી બરાબર હાંકી લઇશ; તમને હું તમારુ ભાડુ પણ પુરુ ચુકવીશ. મારી આટલી વાત માનો. મારૂ પણ કામ થશે ને તમને કશું જોખમ નહીં રહે.’
બન્ને હસી પડ્યા! બન્નેનાં કામ પત્યાં !
– કાકાસાહેબ કાલેલકર

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s