ઇ.સ. ૧૯૭૧નાં યુધ્ધ સમયે ભારતનો એક શીખ સૈનિક પાકિસ્તાનીઓનાં હાથમાં પકડાઇ ગયો.

ખાસ યાદ નથી કે ક્યાં વાંચેલ પણ મને આ Joke ગમેલ. આપને ખબર હોય તો જણાવશો.
ઇ.સ. ૧૯૭૧નાં યુધ્ધ સમયે ભારતનો એક શીખ સૈનિક પાકિસ્તાનીઓનાં હાથમાં પકડાઇ ગયો.
પાકિસ્તાનીઓએ તેને કહ્યુ, ‘તું જો મુસ્લિમ બની જા તો તને માફી અને જીવનદાન આપવામાં આવશે, નહિતર તને મારી નાખીશું.’
અને આ શીખ સરદારજી મુસ્લિમ બની ગયાં.
‘હવે તું અમારો ભાઇ છો, એમ કહીને પાકિસ્તાની સૈનિકો ચાલવાં લાગ્યાં.
સરદારે હાંક મારીને તેમને બોલાવ્યા અને કહ્યુ, ‘હવે મને મારી નાખો.’
પાકિસ્તાનીઓ બોલ્યાં, ‘કેમ ભાઇ ? હવે તો તું મુસ્લિમ છે, હવે અમે તને શાં માટે મારીએ?’
સરદારે કહ્યુ, ‘કમબખ્તો ! મને મારી નાખો ! તો જ દુનિયામાંથી એક મુસ્લિમ ઓછો થશે ને !’
(આ Joke અહિં આપવાનું કારણ એ કે દરેકને પોતાનો ધર્મ વ્હાલો હોય છે. અને દરેકે બીજાનાં ધર્મનો આદર આપવાનું સમજવું જઇએ.)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s