કવિતાઓ (સિંધી કવિઓની)

મુંબઇની લોકલ ગાડીનાં
ડબ્બાની વચ્ચે
લટકતા લોખંડી
હથકડાને પકડીને
કેટલાય મુસાફરો
લટકતા ઉભા છે;
જાણે
વિવશ માનવો
ઇશુની જેમ
સલીબ પર
બલિ ચડાવેલાં ન હોય!
ને છે
પ્રત્યેક ઇશુને ખંભે
પોતપોતાનું
સલીબ!
– વાસુદેવ નિર્મલ (સિંધી કવિ)

આપણે
ધડિયાલની ટીક-ટીક જેમ
બસ,
ટકટકતા રહીએ છીએ.
આ ક્ષણે, પેલી ક્ષણે, પ્રત્યેક ક્ષણે
ક્યાંય થોભવાનું નામ નથી,
છાંયો નથી, અને નથી કોઇ ધામ;
નથી પ્રાતઃ;
નથી સંધ્યા;
વિચારતા એટલુંય નથી-
શાં કાજે ટકટકીએ છીએ.
ક્યારેક, જો
રોકાય જઇએ છીએ તો,
વ્યાકુળ બની જઇએ છીએ-
એ પ્રતીક્ષામાં જ કે
કોઇ આવીને
ભરી જાય ચાવી ફરીથી
અને આપણે પુનઃ ટકટકતા રહીએ.
– કૃષ્ણલાલ બજાજ (સિંધી કવિ)

અત્યંત દુષ્કર બની ગયું છે
ભગવાનને શેતાનથી, શેતાનને ભગવાનથી પિછાણવાનું!
લાગે છે, બંનેએ એકમેક સાથે પોતપોતાનાં ચહેરાઓ બદલાવી લીધા છે;
ને હવે
શેતાનનું અસ્તિત્વ ભગવાન વિના અશક્ય છે-
ભગવાન હોવામાં શેતાનનું અસ્તિત્વ સમવિષ્ટ છે!
ભગવાનનાં પુજારીઓ શેતાનની કાયા શૃંગારે છે,
ને શેતાનને માનનારાઓ ભગવાનનાં મસ્તકે મુગુટ ધરે છે.
પુજરી સુરાપાન કરીને આરતી ઉતારે છે;
ચોર પ્રભુસ્મરણ કરી તસ્કરીની યોજના સાથે ઘરેથી નીકળે છે.
ઉલઝાવી દીધું છે,
ભલાઇનાં બુરા પરિણામે
બુરાઇનાં ઇષ્ટ પરિણામે.
ખૂબ દુષ્કર બની ગયું છે,
ગેરમાર્ગને યોગ્ય રાહથી
સુવિચારને કુવિચારથી અળગા પાડવાનું;
પરિણામે
યોગ્ય લોકો ભૂલથી ગેરમાર્ગે છે
ને અયોગ્ય લોકો ભૂલથી યોગ્ય માર્ગે છેઃ
અંતિમ મંઝિલે પહોંચીને બંને પછતાય છે!
(એમ. કમલ. (સિંધી કવિ (મૂળ તો તેઓ સારા ગઝલકાર છે.))

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s