કેટલુક તત્વજ્ઞાન

ફ્રાંસીસ બેકનનું તત્વજ્ઞાન

– પુર્ણજ્ઞાન તરીકે સ્વીકારાયેલ સર્વકાંઇ ભૂલ છે. જો એમ ન હોય તો એ સ્વીકાર કરાયેલ બાબતમાં પરિવર્તન – પુનઃરચનાને કોઇ સ્થાન જ ન રહેત.

– જ્યારે માનવમન એકવાર અભિપ્રાય સ્વીકારી લે છે ત્યારે તે અન્ય સર્વ વસ્તુઓને તેનાં સમર્થન અને સુમેળ અર્થમાં લે છે, અને બીજી બાજુએ, ઉદાહરણ અને પ્રમાણ વધારે જોવા મળતા હોય છતાં તેને અવગણે છે અને તિરસ્કારે છે.

ફ્રેંચ તત્વચિંતક રેને ડેકાર્ટનું તત્વજ્ઞાન

– સત્ય તરીકે સ્પષ્ટ રીતે તમને જ્ઞાત ન હોય એવી કોઇ વસ્તુ સ્વીકારવી નહિં. (પુર્વગ્રહો અને આંધળી દોટથી કાળજીપુર્વક દૂર રહેવું)

– તપાસ હેઠળની પ્રત્યેક મુસીબતને શક્ય તેટલાં ભાગોમાં, અને તેનાં પર્યાપ્ત ઉકેલ માટે આવશ્યક તેટલા ભાગોમાં વિભાજીત કરવી.

હરમાન હેસનાં વિચારો

– આખી માનવજાત વિશે વાત કરવી એ બહુ મોટી વાત છે. એ તો ઠીક માત્ર એક મનુષ્ય પોતાનાંમાં રહેલ પશુનું માનવતામાં પરિવર્તન કરે એ ઘણું મોટુ છે.

– ટોળુ મુરખ અને જુઠુ હોય છે, વ્યક્તિની નિર્દોષતાને લૂંટનારૂ અને ચુંથનારૂ હોય છે.


Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s