કેટલીક સુફી વાતો…

– એક ઇન્સાન મુર્ખાઓનાં ગામમાં આવ્યો. તેણે જોયું કે લોકો ભાગી રહ્યાં હતાં. એક ખેતરમાં તરબૂચ ઉગી નીકળ્યા હતાં. તેને રાક્ષસ માનીને આ મુર્ખ લોકો ભાગી રહ્યાં હતાં. પેલા ઇન્સાને આ લોકોને સમજવ્યા, પણ લોકો માન્યા નહિ. આથી તેણે લોકોનો ડર દૂર કરવાં માટે તરબૂચ લીધુ અને તેને કાપીને ખાવા લાગ્યો. છતાં લોકો ન સમજ્યા, અને તેને પણ મોટો રાક્ષસ સમજીને તગેડી મુક્યો.

– સુફીને પુછવામાં આવ્યું, ‘લોકોની યોગ્યતા જાણવા માટે તમે શું કરો છો?’

સુફીએ જવાબ આપ્યો, ‘હું લોકો સામે ખુબ જ નમ્રતાથી રજુ થાઉ છું. જે લોકો મને નમ્ર જાણીને મારી સાથે આક્રમક બને છે તેવા લોકોથી હું દૂર થઇ જાવ છું. અને જે લોકો મારી નમ્રતા જોઇને મને આદર આપે છે તે લોકોથી પણ હું દૂર થઇ રહું છું.’

– ‘શિયાળ માને છે કે તેણે મિજબાની ઉડાવી, પણ વાસ્તવમાં તો તેણે સિંહનું એઠું જ ખાઘુ હોય છે.’

– એક તોફાની કિચાડમાં ચાલ્યો જતો હતો. એ જોઇને એક ગુરૂ મહાત્માએ તેને કહ્યું, ‘સાવધાન, આગળ ઊંડુ છે. કાદવમાં ડૂબી જઇશ.’

તોફાનીએ કહ્યું, ‘હું ડૂબીશ તો એકલો જ ડૂબીશ, પણ તું ડૂબીશ તો તારી સાથે તારા અનુયાયીઓ પણ ડૂબશે.’

– ‘મને અફલાતુન વસ્તુની જરૂર નથી. મારે જેની જરૂર છે એ મને આપો.’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s