ખલિલ જિબ્રાન – સાત વખત મેં મારા આત્માનું અધઃપતન…

સાત વખત મારા આત્માનું અધઃપતન થયેલું મેં નિહાળ્યું.

પહેલી વખતઃ જ્યારે તે રાંક એશિયાળો બનીને જેની તેની ખુશામત કરતો હતો.

બીજી વખતઃ જ્યારે મેં એને ખોડંગતા લોકોનાં સમુહમાં ગર્વભેર કૂદકા મારતાં જોયો ત્યારે.

ત્રીજી વખતઃ જ્યારે જીવનનાં કઠણ અને સુવાળા માર્ગ વચ્ચે પસંદગી કરવાની હતી અને એણે સુંવાળા માર્ગની પસંદગી કરી ત્યારે.

ચોથી વખતઃ જ્યારે એ પાપ આચરી બેઠો અને એનાં બચાવમાં એમ કહેવા લાગ્યો કે, ‘કોણ પાપ નથી આચરતુ ?’ ત્યારે.

પાંચમી વખતઃ જ્યારે એણે પોતાની નિર્બળતાને ધીરજથી નિભાવી લીધી અને એ ધીરજને સહનશક્તિ લેખાવી ત્યારે.

છઠ્ઠી વખતઃ જ્યારે એણે એક કદરૂપા ચહેરાનો તિરસ્કાર કર્યો ત્યારે. (આમ કરવામાં એને એ જ્ઞાન ન રહ્યું કે એ કદરૂપો ચહેરો બીજું કોઇ નથી પણ એનું પોતાનુ એક સ્વરૂપમાત્ર છે.)

સાતમી વખતઃ જ્યારે પ્રશંશાનું એક ગીત ગાયુ અને એને સદગુણમાં ખપાવ્યું ત્યારે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s