કવિ દુલા કાગની કેટલીક પંક્તિઓ…

પંડનાં જોર પરે, ઘટમાં ભરૂંસો ઘણો;

તેથી સાવજ નો સંઘરે, કદીએ ભોજન કાગડા.

(પોતાનાં બળ ઉપર જેને અખંડ વિશ્વાસ છે એવો સાવજ તો પોતાનો ખોરાક દરરોજ ટંકટંક મેળવી લે છે. કાલે ખાવા નહીં મળે તો શું થશે એવો વિચાર કરીને તે કોઇ દિવસ ભોજનનો સંગ્રહ કરતો નથી.)

મુનિ વિશ્વામિતરે, જોયેલ સઘળા જોશ;

તોયઃ સીતાયે સંતોષ, કદી ન ભાળ્યો કાગડા.

(શ્રીરામ-સીતાજીનાં લગ્ન વખતે સારામાં સારા મૂહર્ત વિશ્વામિત્ર જેવા ઘણાં મુનિઓએ જોયેલાં. એ છતાં સીતાજીને આખો અવતાર સુખ કે સંતોષ મળ્યાં નહીં અને છેવટ સુધી દુખ જ ભોગવ્યું.)

આખ્યું ભુલે આપ, પગડા કાંટા પર પડે;

બીજાની ભુલે બાપ, સકટ આવે કાગડા.

(આંખની ભુલથી ચાલતાં-ચાલતાં પગ કાંટા ઉપર પડે છે અને કાંટો પગમાં લાગતાં આંખની ભુલનું પાપ જેમ પગને ભોગવવું પડે છે તેમ બીજાની ભુલથી આપણે પણ કોઇ દિવસ સંકટ ભોગવવું પડે છે.)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s