મહાન ચિત્રકાર પિકાસોનાં એક મિત્રએ…

મહાન ચિત્રકાર પિકાસોનાં એક મિત્રએ પિકાસોનાં ઘરમાં તેનું એકપણ ચિત્ર ન જોતા કહ્યું, ‘પિકાસો, તમારૂ એકપણ ચિત્ર તમે તમારા ઓરડાંમાં રાખ્યું નથી, શું તમારા ચિત્રો તમને જ નથી ગમતાં ?’

પિકાસોએ જવાબ આપ્યો, ‘જરૂર ગમે છે, પણ એ એટલાં મોંઘા હોય છે કે મને તે પોષાતા નથી.’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s