પ્રસંગ (જનકલ્યાણ – એપ્રિલ-૧૯૯૫ અંકમાંથી)

સારાએ દેશમાં એ સંતની એવી ખ્યાતિ હતી કે ગમે તેવા કૂટ પ્રશ્નોનો પણ તે સરળ અને સત્વર ઉતર આપી દે છે.

એક તરંગી યુવાનને એ સંતની પરીક્ષા કરવાનું મન થયું. સંતનો જવાબ ખોટો જ પડે એવો સવાલ તે શોધતો હતો ત્યાં જ તેની નજરે એક નાનકડું પંખી પડ્યું.

તેને થયું કે આ પંખીને હું મારા ખોબામાં રાખીશ અને પછી સંત પાસે જઇને પુછીશ કે, ‘આ પંખી જીવતું છે કે મરેલું?’ જો તે જીવતું કહેશે તો મારી નાખીશ અને બતાવી આપીશ કે તેમનો જવાબ ખોટો છે. મરેલું કહેશે તો તેને ઊડાડી દઇશ.’

સંત પાસે જઇને તેણે સવાલ પુછ્યો.

સંતનાં હદયમાં કરૂણાં હતી અને આંખોમાં હતું સહજ સમજનું તેજ. સંતે પોતાની આંખો જુવાનની આંખોમાં પરોવી કહ્યું, ‘તું જેવું ઇચ્છીશ એવું તે પંખી બહાર નીકળશે.’

બોધઃ આપણાં પોતાનાં હાથમાં રહેલાં જીવનપંખીનું પણ શું એવું જ નથી?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s