સંસદમાં ઇંગ્લેંડનાં વડાપ્રધાન ચર્ચિલ ઉપર એક સ્ત્રી સાંસદ ઉશ્કેરાય ગઇ…

એકવખત સંસદમાં ઇંગ્લેંડનાં વડાપ્રધાન ચર્ચિલ ઉપર એક સ્ત્રી સાંસદ ઉશ્કેરાય ગઇ. તેણે ચર્ચિલને કહ્યું, ‘જો તમે માર પતિ હોત તો તમારી ચા નાં કપમાં હું ઝેર નાખી દેત.’

ચર્ચિલે કહ્યું, ‘મેડમ, જો તમે મારા પત્ની હોત તો હું એ ઝેર ખુશીથી પી જાત.’

—–!—–!—–!—–!—–

અમેરિકન પ્રમુખ રિચર્ડ નિક્સન માટે સ્ટીવનસનને સખત નફરત હતી. એકવખત સ્ટીવનસને નિક્સનનો ઉલ્લેખ કરતાં કહેલ, ‘નિક્સન એક એવો રાજકારણી છે જે વૃક્ષ કાપીને એનાં થડ ઉપર ઊભો રહીને વૃક્ષારોપણ વિશે ભાષણ આપે તો પણ મને નવાઇ નહીં લાગે.’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s