જે. કૃષ્ણમૂર્તિનાં કેટલાક વિચારો…

… દરેક જટિલ સમસ્યા પાસે આપણે અત્યંત સરળતાથી જવું જોઇએ, જેટલી વધારે સરળતા હોય તેટલું વધુ સારૂ.

… જ્યારે તમે બીજા પર આધાર રાખો છો ત્યારે ક્રમશઃ નબળા અને અશક્ત બનો છો. તમે સ્પષ્ટપણે વિચાર કરવા અસમર્થ બનો છો.

… જીવન એ વહેતી સરિતા છે. તેને સમજવા ટેવો, પૂર્વગ્રહો, વિચારસરણીઓથી મુક્ત થઇને ખુલ્લા ચિતે સતત જોતા, સમજતા રહેવું જોઇએ.

… આગળ ક્યું પગલું ભરવું એની શંકા થાય ત્યારે તમે શાંત થઇને ઊભા રહેજો.

… આપણે જે કહેવા માંગતા હોઇએ તે કદિય કહેતા નથી અને આપણે જે કહેવા માંગીએ છીએ તેને વળગી રહીએ છીએ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s