રોમન સમ્રાટ નીરો… – રમૂજ

રોમન સમ્રાટ નીરો કે જેને ક્રુર શાશક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેને લોકોની ભીડ સામે ગાવાનો શોખ હતો. તેનાં વિશે એક પ્રસિધ્ધ વાક્ય એવું છે કે, ‘રોમ જ્યારે ભડકે બળતુ હતું ત્યારે નીરો ફીડલ (સંગીતનું સાધન) વગાડતો હતો. ‘નેપાસનાં થિયેટરમાં જ્યારે તેણે પ્રથમ વખત ગાયન કાર્યક્રમ રાખ્યો ત્યારે ચાલુ કાર્યક્રમે ધરતીકંપ આવતા લોકો થિયેટરની બહાર દોડી ગયેલ, આમ છતાં નીરોએ તો ગાવાનું ચાલુ જ રાખેલ.

એ પછી બીજી વખતનાં કાર્યક્રમમાં તેણે થિયેટરનાં તમામ દરવાજા બંધ કરાવી દીધેલ કે જેથી ચાલુ કાર્યક્રમે કોઇ ભાગી ન શકે. આમ છતાં કહેવાય છે કે ત્યાંથી ત્રણ વ્યક્તિઓ લોકોની નજર સામેથી ભાગવામાં સફળ થઇ હતી. એક માણસે ચાલુ કાર્યક્રમે મરવાનો ઢોંગ કર્યો હતો અને બીજા બે તેને ઉપાડીને થિયેટરની બહાર લઇને નીકળી ગયાં હતાં.

—–!—–!—–!—–!—–!—–!—–!—–!—–!—–!—–!—–

રોમન સમ્રાટ જુલિયસ સિઝરનો સાથી ક્રેસાસ ખૂબ જ પૈસાદાર હતો. સોના(Gold)ને તે પાગલની જેમ ચાહતો અને ભેગુ કરતો.

જ્યારે તે પર્થિયનો સામે યુધ્ધમાં પકડાય ગયો ત્યારે પર્થિયન પ્રજાને તેની આ વાતની ખબર પડતાં તેનાં મોંમાં બળજબરીથી ઊકાળેલુ/પીગળાવેલુ સોનુ રેડીને તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s