માઇકલ જેકસનનાં વાક્યો…

મનુષ્ય હંમેશા નકારાત્મક વિચારો વિષે વિચારે છે, પરંતુ તે પોતાનામાં રહેલા સારા/હકારાત્મક વિચારો વિષે ક્યારેય કોઇને કહેતો નથી. – માઇકલ જેકસન

હું કોઇ વસ્તુથી પ્રસન્ન થતો નથી. હું જ સંપૂર્ણ છું. એ જ મારી ઓળખ છે. – માઇકલ જેકસન

જેવું તમે આ જીવનને આપશો તેવું જ આ જીવન તમને આપશે. – માઇકલ જેકસન

હું મારા કુટુંબને ખૂબ ચાહુ છું. દરેક ઇચ્છે છે કે પોતે પોતાનાં કુટુંબ સાથે વધારે સમય રહે અને તેને સમજી શકે, પણ આપણે જાણીએ છીએ કે તે શક્ય નથી. કારણ કે આપણે માત્ર એક દેખાવનાં Family Member છીએ. – માઇકલ જેકસન

જીવનમાં મારો ધ્યેય આ દુનિયાને મારા Music અને Danceથી પરમ શાંતિ તરફ ધકેલવાનો છે. એ આપવા માટે હું મારી જાતને ખૂબ જ નશીબદાર માનુ છું. – માઇકલ જેકસન

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s