ઘાસમાં સંતાઇ રહેલા ઝેરીલા સાપને હું ચાહું છું… (કાવ્ય)

ઘાસમાં સંતાઇ રહેલા ઝેરીલા સાપને હું ચાહું છું,
લુચ્ચા દોસ્તથી એ કાંઇ બહુ ક્રુર નથી.
આંધળી વાગોળને હું ચાહુ છું,
ટીકા કરનારાથી એ વધુ ભલી છે.
રોષે ભરાયેલા વીંછીનાં ડંખને હું ચાહુ છું,
એનો દઝાડતો ઘા, પ્રેમમાં હોવાનો દાવો કરતી
બેવફા સ્ત્રીનાં ચુંબનથી વધુ સારો હોય છે.
ગાઢ જંગલમાં છુપાયેલા દેખાવડા વાઘને હું ચાહું છું,
સરમુખત્યારની જેમ એ એની હત્યાઓની યોજના ઘડતો નથી.

– શમ્સુર રહેમાન (બંગાળી કવિ)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s