સૂફી સંત શિબલી કહેતા…

સૂફી સંત શિબલી કહેતા:

મને સાચો માર્ગ એક કૂતરાએ બતાવ્યો છે. મેં એક કૂતરાને તળાવને કિનારે જોયો. તેને તરસ લાગી હતી પણ પાણીમાં પોતાનાં જ પડછાયાથી એ ડરતો હતો. એને એમ કે પાણીમાં બીજો કૂતરો છે. પણ તરસને કારણે એણે ડર ખંખેરી નાખ્યો અને એ પાણી પી શક્યો. હવે બીજો કૂતરો દેખાતો ન હતો. એની જરૂરિયાત વચ્ચેનાં અવરોધો દૂર થઇ ગયા હતાં. એ જ રીતે મારા અવરોધો પણ દૂર થતા ગયા, જ્યારે મેં જાણ્યું કે એ અવરોધોનું કારણ હું જ હતો.

એક વખત સંત શિબલી બીજા એક સંત થૌરીને મળવા ગયા. તેઓ એટલા સ્થિર બેઠાં હતા કે વાળ પણ ન હલે. શિબલીએ પૂછ્યું, ‘આટલી સ્થિરતા તમે ક્યાંથી શીખ્યા?’ થૌરીએ જવાબ આપ્યો, ‘એક બિલાડા પાસેથી. જ્યારે તે ઉંદરનાં દરને જોતો હતો ત્યારે આથી પણ વધારે ધ્યાનથી એ જોતો હતો.’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s