ઓસ્કાર વાઇલ્ડનાં વાક્યો…

પોતાનાં ભૂતકાળને સન્માનતો માણસ, આગળ જોવા માટેનું ભવિષ્ય ધરાવવા માટે લાયક રહેતો નથી.

ખરાબ રીતે જીવી જવું અને શાંતિથી મરી જવું – આનાથી ભાગ્યે જ કાંઇ સહેલુ હોય છે.

યુવાનો વફાદાર બનવા માંગે છે, પણ બની શકતા નથી. વૃધ્ધો બેવફા થવા માંગે છે, પણ થઇ શકતા નથી.

પુરૂષ અને સ્ત્રી વચ્ચે વાસના, પ્રેમ, દુશ્મની, ભક્તિ શક્ય છે, પણ મિત્રતા શક્ય નથી.

પોતાનાં મિત્રને જાણવા એ સૌથી ભયાનક વસ્તુ છે.

પોતાને સતાવતા પુત્ર સાથેનાં ભૂતકાળનાં પોતાનાં વર્તનનો વિચાર જો પિતા કરે, તો માફી તેણે માંગવાની આવે.

આપણે પુરૂષો, જો આપણે જેની લાયક છીએ તેવી સ્ત્રીઓને પરણીએ તો જરૂર દુ:ખનાં દિવસો આવવાનાં.

તમારે જરૂર ન હોય તેવી ચીજ, તે મોંધી છે તે કારણે કદી ખરીદશો નહિ.

અતિશય વિચારશીલ સ્ત્રીમાં હું માનતો નથી. સ્ત્રીએ માફકસરનું વિચારવુ જોઇએ, જેમ તેણે માફકસરનું વર્તન કરવું જોઇએ તેમ.

દૃષ્ટ સ્ત્રી ચિંતા કરાવે છે. ભલી સ્ત્રી કંટાળો આપે છે.

જ્યાં સુધી તમે સ્ત્રીની આજુબાજુ ધુમો નહિ, ત્યાં સુધી તે તમને ચાહશે નહિ. સ્ત્રીઓને સતત સંભાળ બહુ ગમે છે.

સ્ત્રીની પાસે કદી કાઈ કહેવાનું હોતું નથી, પણ તે કહે છે એવી રીતે કે મુગ્ધ થઇ જવાય.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s