માર્ક ઓરેલિયસ – ‘મેડિટેશન્સ’માંથી

આજથી ૨૦૦૦ વર્ષ પહેલા (ઇ.સ.૧૨૧-૧૮૦) રોમમાં માર્ક ઓરેલિયસ નામનો સમ્રાટ થઇ ગયો. યુધ્ધની ખુવારી જોઇને તેનાં હદયમાં કરૂણા જાગી ઊઠી હતી. (સમ્રાટ અશોકની જેમ) એ સમયે તેણે ‘મેડિટેશન્સ’ નામનું પુસ્તક લખ્યું હતું. એમાનાં કેટલાક અંશો…

જીવનથી હું એક વાત શીખ્યો છું કે પોતાનાં કામ માટે બીજા પર ભરોસો રાખવો નહિ અને બીજા લોકોની પ્રવૃતિમાં માથુ મારવું નહિ.

મૃત્યુ એ એવી વાસ્તવિકતા છે જે ગમે તે સમયે આવી શકે છે માટે સારા કામ કરવામાં વિલંબ કરવો જોઇએ નહિ.

વર્તમાન એકમાત્ર સત્ય છે – બાકીનું બધુ જ અસ્પષ્ટ છે.

જે રત્ન છે એ રત્ન જ રહે છે. વખાણ ન થાય તો પણ કાંઇ ફરક પડતો નથી.

મહત્વની દેખાતી બધી જ વસ્તુઓ ઝડપભેર નષ્ટ થવા તરફ દોડી રહી છે. મહાન સમ્રાજ્યો, સમ્રાટો સમય જતાં મુઠ્ઠીભર કાંકરાઓ જેવા થઇ જાય છે.

ચાલો, આપણે ઇશ્વરની જેમ જીવીએ. ઇશ્વરને પણ ક્યાં કોઇની પડી છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s