રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની સાહિત્ય-કણિકાઓ…

જ્યાં બહારની સહાયતા થોડામાં થોડી હોય ત્યાં મનુષ્યનો પોતાનો સર્જનનો ઉધમ આપોઆપ જાગે છે. જેમનો ઉધમ જાગતો નથી તેમને પ્રકૃતિ કચરાની માફક કાઢી નાખે છે.

નાના ભિખારીની નજરે મોટો ભિખારી રાજા જેવો છે, પણ ભિખારી તે ભિખારી જ.

અહંકાર એ કાંઇ હાથી-ઘોડા જેવી ચીજ નથી. હાથી-ઘોડા પાછળ ખર્ચ કરવું પડે છે. તે ખાવાનું માંગે છે, પણ અહંકાર બિલકુલ ઓછા ખર્ચે ને વગર ખોરાકે ખૂબ પુષ્ટ બનાવી શકાય છે.

જ્યારે કોઇપણ વસ્તુ પોતાની ઇચ્છાની પર હોય ત્યારે બધુ ગમાડી લેવું એમાંજ મોટાઇ છે.

માણસની સૌથી સાચી ઇચ્છા મોટા થવાની હોય છે, સુખી થવાની નહિ.

મનુષ્ય પોતે શોધી કાઢેલા વિજ્ઞાન કરતાં અનંતગણો મહાન છે.

જેની પાસે મૂડી હોય છે, તે સસ્તાનું નામ સાંભળતા એટલો બધો ખુશ થઇ જાય છે કે માલ શો છે અને કેવો છે તેની પણ તપાસ કરતો નથી.

પાપ કરી એની સજા ખમી શકાય, પણ એની માફીનો ભાર સહન ન થાય એવો હોય છે.

આજે ભારતની દુર્ગતિનું મુખ્ય કારણ તેનાં ગૃહધર્મની ગંભીરતા છે. અર્થાત ગૃહની માંગણીઓ એટલી પ્રબળ અને અનેકવિધ હોય છે કે તે માણસની સઘળી શક્તિને અને આશાને તળિયા તરફ જ લઇ જાય છે, ઘાટ તરફ નહિ.

દેશને બચાવવા ખાતર કાંઇ એકલી લાગણી જ કામ આવતી નથી, તેની સાથે જ્ઞાનની પણ જરૂર છે.

જેને સૌથી સારૂ મેળવવાની આકાંક્ષા હોય છે તેને ઘણુ ઘણુ સારૂ હાથમાં આવેલું છોડવું પડે છે.

રાતદિવસ બહુ બુધ્ધિશાળી લોકોમાં રહેવું પડે તો માણસની અક્કલ મરી જાય.

પગ નીચેની જમીન નહિ ગમવાથી તમે આકાશમાં ઉડવા ઇચ્છો છો. પરંતુ ખાત્રી રાખજો કે આકાશ પણ તમને નહિ ગમે. બીજી વ્યવસ્થા આગળથી કર્યા પછી જ પહેલીનો ભંગ કરો.

દરેક ઉંમરે દરેક વાત નથી સમજાતી. દરેક વાતને દરેક વખતે સમજવાની જરૂર પણ નથી હોતી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s