અવતરણો… / Quotations

ફકીર પાસે એક રોટલી હોય તો તે અડધી પોતે ખાય છે અને અડધી ગરીબને આપે છે. બાદશાહ પાસે એક રાજ્ય હોય તો તે બીજા રાજ્યની અપેક્ષા રાખે છે. – શેખ સાદી

આપણે કદીય સાચુ જીવન જીવતાં હોતાં નથી. ભવિષ્યમાં જીવીશું તેની રાહમાં જોવામાં જ આપણે અટવાતા હોઇએ છીએ. – વોલ્તેર

જે લોકો નાનપણથી ખરાબ રસ્તે જાય છે તેમાંનાં લગભગ દરેકની મા ખરાબ હતી. – હેન્રીક ઇબસેનનું નાટક ‘A Doll’s House’માંથી)

શિક્ષણથી જો મન વધારે સારા વલણોવાળુ ન થાય, નિર્ણયશક્તિ જે વધારે સ્થિર ન થાય તો મારો વિધાર્થી ટેનિશમાં વખત પસાર કરે એ મને વધારે ગમે. – મોન્ટેઇન (Montaigne)

દૃષ્ટતા સામે તો લડી લેવાય, પણ મૂર્ખતા પાસે આપણે કેવળ અસહાય છીએ. – હેન્રી મિલર

પોતાનાંથી સાવ જુદા માણસોની સાથે સુમેળથી રહેવાની કળાને સંસ્કૃતિ કહે છે. – હેલન કેનોન

પુરૂષનાં મિથ્યાભિમાન પર ઘા કરવામાં સ્ત્રીને સૌથી વધારે આનંદ આવે છે, જ્યારે સ્ત્રીનાં મિથ્યાભિમાનને પોષવામાં પુરૂષને એવો જ આનંદ આવે છે. – જ્યોર્જ બર્નાડ શો

નરમ કાયદો ભાગ્યે જ પળાય છે, અને કડક કાયદાનો ભાગ્યે જ અમલ થાય છે. – બેન્જામિન ફ્રેંકલિન

ખરાબ કાયદાઓને રદ કરવાનો અસરકારક રસ્તો મને એક જ દેખાય છે – એ કાયદાઓનો નિર્દયપણે અમલ કરો. – યુલિસેસ ગ્રાંટ (Ulysses Grant)

સુખ માટે નહિ પણ ખુદ જીવતા રહેવા માટે આપણને થોડા અજ્ઞાનની જરૂર છે. જો આપણે બધું જ જાણતા થઇ જઇએ તો આપણે એક કલાક પણ જીવી શકીએ નહિ. – અનાતોલ ફ્રાંસ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s