પ્રેરણાનો પ્રકાસ – વાત બે લેખિકાઓની…

ચાર્લોટ બ્રોન્ટે (Charlotte Bronte) નામની પ્રસિધ્ધ લેખિકાની એક પ્રખ્યાત નવલકથા ‘જેન એયર’. તેમાં એક વાક્ય છે: ‘જેન એયર, આવું બોલવાની તારી હિંમત કેમ ચાલે છે?’

જેન એયર કહે છે: ‘હિંમત કેમ ચાલે છે, મામી? હિંમત એટલે ચાલે છે કારણ કે તે સત્ય છે.’

નવલકથામાં અન્ય એક સ્થાને જેન એયરનું પાત્ર કહે છે: ‘દુનિયા આપણાં માટે ગમે તે ધારે પણ જ્યાં સુધી આપણો અંતર-આત્મા આપણને નિર્દોષ કહે પછી કોનાથી ડરવાનું?’

એક બીજી બ્રિટીશ લેખિકા કે જેની એક નવલકથા ‘Wuthering Heights’ ખુબ પ્રખ્યાત થયેલ. આ લેખિકા (Emily Bronte)ને ખબર જ ન હતી કે પોતે સારૂ લખી શકે છે. એકવખત તેની બહેને તેનું લખાણ જોયું અને ખુબ આગ્રહથી તેની પાસે લખાવવાનું ચાલુ કરાવ્યું. એનાં ફળ સ્વરૂપે જે લખાયું તે આ નવલકથા: ‘Wuthering Heights’. પોતાનાં જીવનકાળ દરમિયાન આ લેખિકાએ આ એકમાત્ર નવલકથા જ લખી. માત્ર ૩૦ જ વર્ષની વયે (ઇ.સ.૧૮૧૮-૧૮૪૮) તેનું અવસાન થયું. તેને પ્રેરણા આપનાર તેની બહેન હતી ‘જેન એયર’ નવલકથાની લેખિકા ચાર્લોટ બ્રોન્ટે.

બે હમઉમ્ર ભાઇઓ વચ્ચે આવું બની શકે? કદાચ બની શકે / લગભગ નહિ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s