‘સિંધુને બિંદુનો પડકાર’ (-આચાર્ય વિજયરત્નસુંદરસૂરિ)માંથી સાત અમૃતબિંદુઓ…

ખમણ ખાવાથી તબીયત બગડે છે તો માણસ ખમણ છોડી દે છે, પણ પૈસાને કારણે કોક સાથે સબંધ બગડે છે તો માણસ પૈસાને ન છોડતા એ વ્યક્તિને જ છોડી દે છે. કમાલ છે ને!

સુખની બધી જ વાત મનને ગમે છે, પણ હિતની એકપણ વાત મનને ગમતી નથી. આ હકીકતને આંખ સામે રાખી મનનો ભરોસો કયારેય ન કરશો.

અહંકાર તૂટવાનો ભય અને અપમાન થઇ જવાનો ભય. આ બંને ભય આપણને પાપની કબૂલાત કરતાં અટકાવે છે.

પાપ કરવાથી બચવું એ આપણાં હાથની વાત છે, પણ પાપ કર્યા પછી પાપનાં પરિણામથી બચવું એ આપણાં હાથની વાત નથી.

સેંકડો વખત આચાર બગડે છે, ત્યારે આચારનો એ બગાડો વિચારનાં બગાડને તૈયાર કરે છે અને વિચારનો એ બગાડો આચાર બગાડાની પરંપરા ઊભી કરતો રહે છે.

ઓછું હોવાને કારણે જે અસ્વસ્થ રહે છે એને તો ‘પૂરતુ’ આપીને સ્વસ્થ કરી શકાય છે; પરંતુ જેને ઓછું જ ‘લાગતું’ હોય છે એને તો પરમાત્મા પણ સ્વસ્થ નથી કરી શકતાં.

તમારા દુ:ખો કોઇનીય આગળ પ્રગટ કરશો નહિં કારણ કે દુ:ખોની સંસારનાં બજારમાં કોઇ માંગ નથી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s