બાળક વિષયક અવતરણો…

બાળકને શીખવવામાં આવે કે કોઇપણ સ્થળે, કોઇપણ પરિસ્થિતિમાં ખુશ રહેવું, હસમુખા રહેવું, એ જીવનની મોટામાં મોટી ઉપલબ્ધી છે. – સ્વેટ માર્ડન (‘ઓપ્ટિમિસ્ટિક લાઇફ’માંથી)

આજનાં જમાનામાં પિતાએ ખૂબ પૈસા કમાવા પડે છે. જો પુત્રને અને વિશેષત: તેજસથી ઝળહળતા પુત્ર માટે, એક ભવિષ્ય બનાવવું હોય તો! – ચંદ્રકાંત બક્ષી

તમારા બાળકોને ચોરી કરતાં શીખવવા માટે, તમે તેને જે કાંઇ આપો તે મેળવવા માટે તેમને ખૂબ ભીખવાની તેમને ફરજ પાડો! – જોશ બિલ્લિંગ્સ

એન્ડ્રુ ગુલ્લિસ નામનાં કવિએ એક પ્રાથના લખી છે…
એક બાળક પોતાની એક ભૂલનો એકરાર કરે છે અને પોતાનાં પિતા જેવા મરદ બનવાની પ્રાથના કરે છે.
બીજી તરફ એ જ પિતા તેનાં ઊંઘતા બાળક પાસે ઘૂંટણિયે પડીને પ્રાથના કરે છે કે પોતે પણ એનાં નાનકડાં પુત્ર જેવો પવિત્ર, કપટરહિત અને શ્રધ્ધાસભર બને.

કોઇપણ વસ્તુ કરવાનાં ત્રણ રસ્તા છે. તે જાતે કરવી, કોઇને પૈસા આપીને કરાવવી, અથવા પોતાનાં બાળકોને એ કરવાની મનાઇ ફરમાવવી. – મોન્ટ ક્રેઇન

જીવનમાં ઉચ્ચ આદર્શો રાખો અને એ અનુસાર હંમેશા તમે તમારૂ વર્તન રાખો. તમે જોશો કે તમારૂ બાળક તમારા આદર્શોને પોતાની અંદર ધીરેધીરે ઝીલવા લાગ્યું છે. – શ્રી માતાજી

હજારો મા-બાપ બાળકોને માર મારીને તેને ડરપોક બનાવે છે. પછી જુલ્મી લોકો એમનાં આ ડરપોકપણાંનો લાભ ઉઠાવે છે. આવા જુલ્મી લોકોની સતા/રાજ્ય ચાલે છે તેની બધી જવાબદારી બાળકોને મારનારા મા-બાપની છે. – વિનોબા ભાવે

કોઇપણ બાળકનાં શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એનાં માતા-પિતા જ છે. માટે જ હું કયારેય મારી માતા સમક્ષ જુઠુ નથી બોલી શકતો. – રશિયન નર્તક નિજીન્સકીની ડાયરીમાંથી.

બાળકોનાં એવા અવગુણોને મા-બાપ ભાગ્યે જ માફ કરી શકતા હોય છે, જે એમણે પોતે જ રોપેલા હોય છે. – મારીવોન એબનર

આપણાં બાળકોને આપણે ઘણી બાબતોનું શિક્ષણ આપીએ છીએ, પણ એક પાયાની બાબતનું શિક્ષણ આપતા નથી. એટલું જ નહિ, તદન ઊલટુ શિક્ષણ આપીએ છીએ… નિષ્ફળતાને જીરવવાનું શિક્ષણ, પરંતુ આધુનિક શિક્ષણનો ઢાંચો એથી ઊલટો છે.- મહમદ માંકડ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s