QUOTATION

જે લોકો ભાવુક હોય છે અને સદાય રોતા જ રહે છે તેઓ રોતા જ રહે છે, પણ જે લોકો હસવાનું શીખી લે છે તેઓ ક્યારેક ક્યારેક હસતાં-હસતાં એમની જિંદગી બદલી પણ નાખે છે. – ‘સૂરજ કા સાંતવા ઘોડા’માંથી… ધર્મવીર ભારતી

માણસને લાગતો એક મોટામાં મોટો ભય/ડર એ ટોળામાંથી અલગ પડી જવાનો ભય છે. એ ટોળું એની જ્ઞાતિ, સમાજ કે ગામ, ગમે તે હોઇ શકે છે. – બટ્રાન્ડ રસેલ

જે જ્ઞાન મનને શુધ્ધ કરે છે એ જ જ્ઞાન છે, બાકી તો અજ્ઞાન છે. – રામકૃષ્ણ પરમહંસ

માનવી કેવળ રોટી અને કપડાંને આધારે નથી જીવતો. સારૂ જીવન જીવવા માટે એ ઉપરાંત પ્રેમ, ભાવના, હૂંફ જેવા ઘણાં તત્વોની જરૂર હોય છે. આપણે માણસ છીએ, પ્રાણી નહિં, અને આપણે જ્યારે માણસ તરીકે જીવીએ છીએ ત્યારે અતિવાસ્તવિક (Total Practicle) અભિગમ આપણને ફરીથી પ્રાણીની જ કક્ષાએ લાવી દે છે. – જૂર્લેવન

સુખદ અને શાંતિની પળોનું એક અપલક્ષણ હોય છે, એ ઝડપથી પસાર થઇ જાય છે. એનાં પછી આવતાં દુ:ખ કે મુશ્કેલીઓને એવી કોઇ જ ઉતાવળ હોતી નથી, એ તો નિરાંતે જ જાય છે, છતાં જાય છે એ નિશ્ચિત છે. – ‘A Floating City’માંથી.. જૂલ્ઝ ગ્રેબિયાલ વર્ન (જૂર્લેવન)

આપણી મરજી વિરૂધ્ધ મુકાયેલો અંકુશ પરાધીન કરે છે. પોતાની મેળે મુકાયેલો અંકુશ આપણી ખરી સ્વતંત્રતા વધારે છે. – નવનીત સમર્પણ ડિસે.૨૦૧૦

પોતે ઊંચે ન ચડી શકનાર માનવી પોતાનાંથી ઊંચાને નીચે ઘસડીને તૃપ્તિ મેળવે છે… – ‘એક જ ડૂબકી’ વાર્તામાંથી…લે.ઝવેરચંદ મેઘાણી

જે માણસ અસત્ય બોલતા ડરે છે એને બીજા કશાંથી ડરવાની જરૂર રહેતી નથી. – ફ્રાઉડ

જો આપણે આર્શિવાદસમાન તક જતી કરીએ તો એ શાપ બની જાય છે. – THE ALCHEMISTમાંથી… પોલો કોયેલો

જ્યારે આપણે આપણી જાતને સુધારીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણી આજુબાજુનાં વાતાવરણ અને દુનિયાને પણ સુધારતા હોઇએ છીએ. – THE ALCHEMISTમાંથી… પોલો કોયેલો

Advertisements

ગુણવંત શાહનું પુસ્તક ‘સેક્યુલર મુરબ્બો’માંથી એમનાં અને કેટલાક વિચારકોનાં વિચાર અંશો…

પોતાનાં જ શબ્દો પર પોતે વિશ્વાસ ન રાખનાર રાજકારણીને જ્યારે બીજા લોકો એનાં પર વિશ્વાસ મૂકે ત્યારે ભારે આશ્ચર્ય થાય છે. – ચાર્લ્સ-દ-ગોલ

બંધિયાર પાણી અને બંધિયાર મન રોગ પેદા કરે છે. – ગુણવંત શાહ

જો કૂતરૂ હડકાયુ થાય, તેને તે એનિમલ રાઇટ્સ લાગુ પડતાં નથી. – ગુણવંત શાહ

મને તે જુઠુ કહ્યું તેથી હું નિરાશ નથી થયો. હું નિરાશ એટલા માટે થયો કે હવે હું તારા પર ભરોસો ન મૂકી શકું. – નિત્શે

સમગ્ર માનવજાતને પ્રેમ કરવાં કરતાંય પોતાનાં પાડોશીને પ્રેમ કરવાનું વધારે મુશ્કેલ છે. – એરિક હોફર

જેનું ગર્ભધાન પીંજરામાં થયું હોય એ પીંજરાની જ ઝંખના રાખે છે. – યેન્તુ શન્કો (રશિયન કવિ)

સમાજ કાયમ ગુનેગારોને તો માફ કરે છે પરંતુ એ જ સમાન કદિપણ સ્વપ્નદ્રષ્ટાઓને માફ કરતો નથી. – ઓસ્કાર વાઇલ્ડ

માનવજાતની મોટામાં મોટી મુશ્કેલી એ છે કે આપણું જ્ઞાન, આપણાં શાણપણ કરતાં ઘણી વધારે ઝડપથી વધી ગયું છે. – ફ્રેન્ક વ્હિટમોર

મારી પાસે એક સફરજન હોય અને તમારી પાસે પણ એક સફરજન હોય, ત્યારે જો આપણે તે એકબીજાને આપીએ તો બંને પાસે એક-એક સફરજન રહે છે, પરંતુ જો મારી પાસે એક વિચાર હોય અને તમારી પાસે પણ એક વિચાર હોય, ત્યારે જો આપણે તે એકબીજાને આપીએ, તો બંને પાસે બે વિચારો રહે છે. – જ્યોર્જ બર્નાડ શો