પાણીનાં સમાનાર્થી શબ્દો….

પાણી – પ્રાણ બચાવનાર પ્રવાહી

અંભસ – જે બધે પ્રસરી જાય છે અને કોઇ સાથે અથડાતા અવાજ પેદા કરે છે તે

કીલાલ – અગ્નિની જ્વાળાઓને અટકાવે છે તે

પાનીય – પ્રાણીમાત્ર જેને પીએ છે અને અગ્નિનાં તાપથી જે શોષાય છે તે

ક – જે શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશે છે અને શીતળતાનો ગુણ ધરાવે છે તે

અમૃત – જેને સેવતા અકાળ મોત થતું નથી તે

નીર – જે હદયને પ્રિય અને હદય માટે તૃપ્તિકારક છે તે

સલિલ – નીચેની તરફ ઢળતું કાયમ માટે હિતકારી છે તે પ્રવાહી

આપ – જે સર્વમાં વ્યાપી જાય છે તે

ઉદક – બધા જ પદાર્થોને ભીના કરી શકે છે તે

જલ – તરસ મટાડતુ પ્રવાહી

ધનરસ – મેઘનું જ જે બીજુ સ્વરૂપ કહી શકાય છે તે

અંબુ – જે કોઇપણ સાથે ટકરાતા અવાજ પેદા કરે છે તે

વારિ – જે તરસ થાક મૂર્છા અને અકળામણ દૂર કરે છે તે

પયસ – શીતળતા અને મધુરતા જેનો ગુણ છે તે

પાયસ – દરેક પ્રાણી જળમય હોવાથી જેનાથી દરેક પ્રાણીનું રક્ષણ થાય છે તે

તોય – જે બધે જ ફેલાય શકે છે તે અને એથી બધા પ્રદેશને ઢાંકી શકે છે તે

જીવન – જેને આધારે બધા જ પ્રાણીઓ જીવી શકે છે તે

વન – તરસથી પીડાતા પ્રાણીઓ જેનું સેવન કરવા માંગે છે તે

અર્ણસ – જેનો ગુણ નીચાણ તરફ જવાનો છે તે

Advertisements

2 thoughts on “પાણીનાં સમાનાર્થી શબ્દો….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s