લિંકનનાં જીવનનો એક પ્રસંગ

અબ્રાહમ લિંકન અમેરીકાનાં પ્રમુખ હતાં એ સમયે અમેરીકાનાં સંરક્ષણ ખાતામાં એક મહત્વનાં હોદા માટે નિમણુક કરવાની જવાબદારી એમનાં પર હતી. આ જગ્યા માટે અનેક અરજીઓ આવી પડી. .

સંરક્ષણ ખાતાનો હોદો હોવાથી લાયકાત, કર્તવ્યનિષ્ઠા, વફાદારી અને દેશભક્તિ જેવી યોગ્યતા ધ્યાનમાં રાખીને આ નિમણુક કરવાની હતી. .

અરજીઓમાંથી લિંકને એક લાયક વ્યક્તિની નિમણુક કરી. આ એ વ્યક્તિ હતી કે જે લિંકન વિરોધી હતો અને જાહેરમાં પણ લિંકન વિરૂદ્ધ બોલતો. આથી કેટલાક લોકોએ અબ્રાહમ લિંકનને એ વિશે પૂછ્યું. .

લિંકને તેઓને જવાબ આપતા કહ્યું કે, “મારા અંગત હિત કરતાં પણ જેઓને રાષ્ટ્રહિતની ખેવના વધારે છે તેવા માણસની મારે નિમણુક કરવાની હતી. વ્યક્તિગત હિત કરતાં રાષ્ટ્રહિત વધુ મહત્વનું છે.” .

અમેરિકાનો સ્વરક્ષણ અને દેશહિત માટેનો આગ્રહ આજે પણ એટલો જ દઢ છે અને તેનાં પાયો આવા લાયક નેતાઓએ જ નાખ્યો છે. .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s