સાત સુવિચારો

માણસની બધી ઇચ્છાઓમાંથી જો અડધી પણ પ્રૂર્ણ થઇ જાય તો એની મુશ્કેલીઓ બમણી થઇ જવાની. – બેન્જામીન ફ્રેંકલીન

કાયદો ગુનાને શોધી શકે છે, પણ મિટાવી શકતો નથી. – મિલ્ટન

માણસ જ્યારે ખોટો હોય અને તેને એ કબૂલ કરવું ન હોય ત્યારે એ હંમેશા ગુસ્સે થવાનો. – હેલિ બર્ટન

નાણાંથી તમે બદલાતા નથી, પણ તમારી આજુબાજુનાં માણસો બદલાઇ જાય છે. – બિલ ગેટ્સ

બુદ્ધિથી પૈસાદાર બની શકાય છે, પણ પૈસાથી બુદ્ધિશાળી બની શકાતું નથી. – રૂમાગો

પ્રસંશા એને નથી મળતી જે એની શોધમાં હોય છે. – રિ રોલજે

લગ્નજીવનની સફળતા યોગ્ય વ્યક્તિ મેળવવામાં નથી, યોગ્ય વ્યક્તિ થવામાં છે. – લીંબેડ વુડ

Advertisements

કેટલીક કહેવતો…..

જે બીનજરૂરી વસ્તુઓ ખરીદે છે, તેને જરૂરી વસ્તુઓ વેચવાનો વારો આવે છે. – જાપાનીઝ

સમજદારી અનુભવમાંથી આવે છે અને અનુભવ સમજદારી ન હોવાથી આવે છે. – રશિયન

ગુસ્સામાં રાડો પાડનારથી ડરવાની જરૂર નથી, જે ગુસ્સે થયાં પછી ન બોલે એનાથી જરૂર સંભાળજો. – રશિયન

જે તમારી હાજરીમાં તમારાથી ડરે છે તે તમારી ગેરહાજરીમાં તમને ધિક્કારે છે. – અંગ્રેજી

પતન પહેલા ધમંડ આવી જાય છે. – અંગ્રેજી

બુડ્ઢો વૈધ અને જુવાન જોષી બંને સરખા. – ગુજરાતી

પૈસાદારની બકરી મરે તે ગામ જાણે, ગરીબની દિકરી મરી તે કોઇ ન જાણે. – ગુજરાતી

ભૂંડાનાં દોસ્ત ઘણાં ને ભલાનાં દુશ્મન ઘણાં. – ગુજરાતી

પોતે પસંદ કરેલા ધણી કરતાં પોતાને પસંદ કરનાર ધણી વધારે સારો. – અરબી

તરબૂચની બીજ, પણ પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો કરાવી શકે છે. – ફારસી

મૂર્ખ દિકરાઓ કુટુંબને બરબાદ નથી કરતાં, એ કામ તો વધુ પડતા ડાહ્યા દિકરાઓનું જ હોય છે. – ચીની

બેવકૂફ (મૂર્ખ)ને રહસ્ય બતાવો, એ છાપરે જઇને પોકારશે. – હિન્દી

ન બોલાયેલા શબ્દોનાં તમે માલિક છો અને બોલાયેલા શબ્દોનાં ગુલામ. – અરબી