સમસ્યા શું છે ?

કોઇ એક ગામમાં એક જ્ઞાની માણસ તેમનાં કાફલા સાથે પસાર થઇ રહ્યો હતો. લોકો તેમની વાણી સાંભળવા એકઠા થતા હતાં.

એકવખત ખાનગી પેઢીમાં નોકરી કરતો એક યુવક તેમની પાસે આવ્યો અને કહ્યું, “હું અનેક સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલો છું. આર્થિક, શારીરિક સમસ્યાઓ તો છે જ અને ક્યારેક તો ન ધારી હોય તેવી સમસ્યાઓ પણ મારી સમક્ષ હાજર જ હોય છે. મહેરબાની કરીને મને મારી સમસ્યાઓનો ઉપાય જણાવો.”

જ્ઞાની માણસે કહ્યું, ‘હું તારી સમસ્યાઓનો હલ બતાવીશ પણ આવતીકાલે, અને એ પહેલા આજની રાત માટે તારે મારી સાથે રહેલા કેટલાક ઊંટનું ધ્યાન રાખવાનું રહેશે, અને તેમાં પણ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજે કે જ્યારે બધા જ ઊંટ બેસી જાય પછી જ તારે સૂવાનું છે, એ પહેલા નહિ.’

બીજા દિવસે જ્ઞાની માણસે તે યુવકને તેનો રાતનો અનુભવ પુછ્યો.

પેલા યુવાને કહ્યુ, ‘હું આખી રાત ઊંઘી જ નથી શક્યો. કારણ કે, કેટલાક ઊંટ એમની રીતે જાતે જ બેસી ગયા હતા. કેટલાક મહામુશ્કેલીએ બેસાડી શકાયા હતાં. કેટલાકને સરળતાથી બેસાડી શકાયા તો હતા પણ તે ફરી પાછા ઊભા થઇ જતા હતાં, તો કેટલાકને મહામુશ્કેલીએ બેસાડી દીધા પછી તે બેસી જ રહ્યાં હતાં. એમાં થયુ એવુ કે કોઇનાં કોઇ સમયે કોઇ ઊંટ તો ઊભેલો દેખાતો જ હતો.’

જ્ઞાની માણસે કહ્યું, ‘તારી સમસ્યાઓનો કોઇ હલ તો આમા નથી, પણ એક સમજણ છે. સમસ્યાઓનું પણ આ ઊંટ જેવું જ છે. જીવનમાં અનેક સમસ્યાઓ હોય છે. કેટલીક મહેનત અને પ્રયત્નોથી હલ કરી શકાય છે. કેટલીક મહામુશ્કેલીએ હલ થાય છે. કેટલીક સરળતાથી હલ થઇ તો જાય છે પણ બીજીવાર ઊભી પણ થઇ શકે છે, પરંતુ કોઇપણ સમયે કોઇને કોઇ સમસ્યા તો રહેવાની જ. જીવન છે. જીવન આનંદથી જીવવું છે તો સમસ્યાઓ સાથે જીવતા શીખવું જ પડશે. એ આશા સાથે કે હું પ્રયત્ન કરતો રહીશ તો ક્યારેક ને ક્યારેક તો બધા ઊંટ એકસાથે બેસી જ જશે અને હું આરામથી ઊંઘી શકીશ.’

ગુજરાતી ભાષામાં પણ એક કહેવત છે કે ‘દરેક સમસ્યા એનો ઉકેલ લઇ ને જન્મે છે’.

વિનોબા ભાવેએ આ મતલબનું જ કહ્યું છે કે, ‘પથ્થર ભલે છેલ્લા ઘાથી તૂટે છે, પણ એની પહેલાના ઘા તો નાકામા નથી જ જતા’.

———-

“જ્યારે ભગવાન તમારી સમસ્યા દૂર કરી આપે છે ત્યારે તમને એમની ક્ષમતામાં વિશ્વાસ બેસે છે, પણ જ્યારે એ તમારી સમસ્યા દૂર ન કરે ત્યારે, ખાસ યાદ રાખજો – કે એમને તમારી ક્ષમતા પર વિશ્વાસ છે.” – સ્વામી વિવેકાનંદ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s