રત્નસુંદર વિજયજીનાં વાક્યો.

ઝેરથી જો બધા જ દૂર રહે છે તો એનો અર્થ એટલો જ કે ઝેર ખરાબ છે. આપણાંથી જો બધા જ દૂર રહેતા હોય તો એનો અર્થ એટલો જ થાય કે આપણે ગલત છીએ.

બીજાને સમજવામાં અને સમજાવવામાં આપણે એટલા બધા વ્યસ્ત થઇ ગયા છીએ કે જાતને સુધારવાનું તો આપણે ભૂલી જ ગયા છીએ.

વાતાવરણમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ પર્યાપ્ત હોવા છતાં દમનો દર્દી જેમ સતત અકળામણ અનુભવતો હોય છે, તેમ ચારેય બાજુથી પ્રેમ પર્યાપ્ત પ્રમાણમાં મળતો હોવા છતાં અહંકારી સતત અકળામણ જ અનુભવતો હોય છે.

સતત વિવાદોમાં જ રાચનારો અને વિરોધોમાં જ રસ લેનારો, એટલું જ સૂચવે છે કે એની પાસે સર્જનાત્મક કોઇ કાર્ય જ નથી.

લાખોની સંપતિ ગુમાવી બેસનારા હજી પાછા બેઠા થઇ ગયા છે, પણ ઉત્સાહ ગુમાવી બેઠેલા તો ક્યારેય બેઠા થઇ શક્યા નથી.

દુઃખને રવાના કરવાનો વિકલ્પ શક્ય જ ન હોય જ્યારે, ત્યારે દુઃખને સ્વીકારી લેવાનો વિકલ્પ પસંદ કરી લેજો. મનની સ્વસ્થતા જળવાઇ રહેશે.

બટન દબાતાની સાથે જ પંખો ચાલુ થઇ જાય એમાં પંખાની માલિકી ક્યાં? નિમિત મળતા જ આત્મા ક્રોધિત થઇ બની જાય એમાં આત્માની માલિકી ક્યાં?

જે હાથમાં છે એને ભૂલી જવું, જે બીજાની પાસે છે એને સતત યાદ રાખવું. આ માન્યતા જ સુખનાં સમયમાંય માણસને સતત દુઃખમાં રાખે છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s