સુવાક્ય

હીટલરને કોઇએ ત્રાસ આપ્યો નથી કારણ કે એની પાસે પ્રતિકારની એક જ ભાષા હતી.

મહાવીરને કોઇએ શાંતિથી બેસવા દીધા નથી કારણ કે એમની પાસે સહન કરવાની એક જ ભાષા હતી.

છતાં હીટલર દુઃખી હતો, મહાવીર પરમ આનંદિત હતાં. – Ratnasundar Vijayji

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s