સ્ત્રીઓ વિશે કેટલાક મજાકિયા વાક્યો…

એક સફળ પુરૂષ એ છે જે એની પત્નીની ખર્ચ કરવાની ક્ષમતાથી વધારે કમાઇ શકે. એક સફળ સ્ત્રી એ છે જે એવો પુરૂષ શોધી કાઢે.

– લાના ટર્નર (American Film and Television Actress)

સ્ત્રીઓ ક્યારેય એટલી સફળ નથી થઇ શકતી જેટલો કે એક પુરૂષ, કારણ કે તેની પાસે સલાહ દેવા માટે પત્નીઓ નથી હોતી.

– ડિક વાન ડિકે ( American Actor, Comedian, Writer, Singer, Dancer)

તમે ઘણાં આકર્ષક છોકરાઓ સાથે બેવકૂફ છોકરીઓ જોઇ હશે, પરંતુ ક્યારેય પણ આકર્ષક અને સમજદાર છોકરીઓ સાથે બેવકૂફ છોકરો જોવા મળવો મુશ્કેલ છે.

– એરિકા જોંગ (American Novelist, Poet)

અમેરિકનો મોટી કિતાબો અને પતલી સ્ત્રીઓ ને પસંદ કરે છે.

– રસેલ બેકર (American Writer, Investigative Journalist, Pulitzer Prize Winner)

મેં કેટલીક એટલી બધી દુબળી સ્ત્રીઓ સાથે વ્યાયામ કર્યો છે કે બાજ પણ તેની કાર સુધી તેનો પીછો કરતા હતાં.

– એરમા બોમ્બેક (American Humorist, Newspaper Columnist)

ત્રણ ચીજોને વશમાં કરવાનું મુશ્કેલ છે. મહાસાગરો, મૂર્ખો, અને સ્ત્રીઓ. બની શકે કે આપણે થોડા સમયમાં મહાસાગરો અને મૂર્ખો ઉપર જલ્દીથી કાબૂ કરી શકીએ, સ્ત્રીઓમાં લાંબો સમય લાગશે.

– સ્પીરો ટી. એગન્યુ (American Politician)

મેં જોયુ છે કે જ્યારે પુરૂષ સ્ત્રીને પ્રેમ કરે છે, તે પોતાની જીંદગીનો ખૂબ જ નાનો હિસ્સો આપે છે, પણ જ્યારે સ્ત્રી પ્રેમ કરે છે ત્યારે બધુ જ સમર્પણ કરી દે છે.

– ઓસ્કાર વાઈલ્ડ (Irish Novelist, Essayist)

મહિલાઓ પુરુષો કરતા વધારે બુદ્ધિમાન હોય છે, કારણ કે તે જાણે છે ઓછુ અને સમજે છે વધારે.

– જેમ્સ થર્બર (American Cartoonist, Journalist, Author)

મેં જ્યારે મારી પત્નીને કહ્યું કે હું એક મનોચિકિત્સકને મળુ છું, ત્યારે તેણે મને કહ્યું કે એ પણ એક મનોચિકિત્સક, એક પ્લમ્બર અને બે બારટેન્ડરને મળે છે.

– રોડની ડેંજરફિલ્ડ (American stand-up comedian)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s