વિચારકોના વિચારો

ભુલ હમેશા માફ કરી શકાય છે, જો તમારી પાસે તેને સ્વીકારવાની હિમત હોય તો – બ્રુસ લી

સ્ત્રીઓની માનહાનિ સાક્ષાત લક્ષ્મી-સરસ્વતીની માનહાની છે – સૂર્યકાન્ત ત્રિપાઠી

અહંકાર, દેખાડો, અભિમાન, નિર્દયતા એ બધા દોલતના સંતાનો છે – માર્ક ટ્વેઇન

કુબેર પણ જો આવક કરતા વધારે ખર્ચ કરે, તો કંગાલ થઇ જાય છે – ચાણક્ય

જેની અન્દર નફરત હોય છે, એ લોકો હારેલા લોકો હોય છે, જેઓ પોતાને જીતેલા હોવાનો દેખાડો કરી રહ્યા હોય છે – પોલો કોએલો

હુ કાઇ અતિ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ નથી, પણ હુ અધિક જિજ્ઞાસુ છુ અને કોઇપણ સમસ્યાને ઉકેલવામા ઘણો સમય આપુ છુ – આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન

આ દુનિયાની અસલી સમસ્યા એ છે કે મૂર્ખ અને અડિયલ લોકો પોતાના વિશે હમેશા પાક્કા હોય છે કે એ સાચા જ છે, પરંતુ બુદ્ધિમાન લોકો હમેશા એ શંકામા હોય છે કે હુ ગલત / ખોટો તો નથી ને ?

Advertisements